Các Sản Phẩm

Cưa Xương Chất
Lượng Cao

  • Máy Cưa Thịt Tốc Độ Cao
  • Máy Cưa Vòng Tốc Độ Cao Bằng Thép Không Gỉ
  • Cưa Xương Tốc Độ Cao
  • Thép Không Gỉ Cưa Xương Tốc Độ Cao
HONG TENG FOOD MACHINERY CO., LTD.

ĐỊA CHỈ 12 Alley 163 Lane 162 Sec 7 Fong Yuan Blvd Fong Yuan Dist Taichung City 42086 Taiwan
ĐIỆN THOẠI. + 886 4 2523 0450    SỐ FAX + 886 4 2525 4861    EMAIL sales@hongteng.com.tw