Các Sản Phẩm

Máy Thái Thịt Đông
Lạnh Tự Động

  • Loại Bàn Máy Thái Thịt Tự Động
  • Máy Thái Thịt Tự Động
  • Máy Cắt Lát Và Cắt
HONG TENG FOOD MACHINERY CO., LTD.

ĐỊA CHỈ 12 Alley 163 Lane 162 Sec 7 Fong Yuan Blvd Fong Yuan Dist Taichung City 42086 Taiwan
ĐIỆN THOẠI. + 886 4 2523 0450    SỐ FAX + 886 4 2525 4861    EMAIL sales@hongteng.com.tw