Các Sản Phẩm

Máy Xay Thịt
Chuyên Dụng

  • Máy Xay Thịt Bằng Thép Không Gỉ
  • Máy Xay Thịt Chuyên Dụng
  • Máy Xay Thịt Vận Chuyển Cưỡng Bức
  • Máy Xay Thịt Loại Để Bàn
HONG TENG FOOD MACHINERY CO., LTD.

ĐỊA CHỈ 12 Alley 163 Lane 162 Sec 7 Fong Yuan Blvd Fong Yuan Dist Taichung City 42086 Taiwan
ĐIỆN THOẠI. + 886 4 2523 0450    SỐ FAX + 886 4 2525 4861    EMAIL sales@hongteng.com.tw